Gołębie odchody jako siedlisko chorób zakaźnych

Gołębie odchody jako siedlisko chorób zakaźnych

Ornitolodzy bija na alarm! Nie dokarmiajmy ptaków, nie bawmy się pozostawionymi przez gołębie piórami! Takie nakazy mają swoje uzasadnienie bowiem gołębie a przede wszystkim ich odchody mogą być przyczyną poważnych chorób a w skrajnych przypadkach nawet śmierci. Okazuje się, że gołębie odchody posiadają skumulowana ilość toksyn ni niebezpiecznych zarazków same zaś ptaki mogą być posiadaczami…