Jak pomóc dziecku z trudnościami w nauce?

Jak pomóc dziecku z trudnościami w nauce?

Rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej dla wielu dzieci jest wielkim wydarzeniem. Zmiana otoczenia i nowi koledzy nie raz mogą dziecko wprowadzić w zakłopotanie. Szczególnie wtedy można zauważyć zmiany w zachowaniu dziecka. Problemy z nauką w pierwszych latach edukacji szkolnej związane są z trudnościami w koncentracji i przyswajaniu wiedzy. Zmiana otoczenia i nadmiar informacji wpływają stresująco…